dissabte, 4 d’octubre del 2014

SESSIÓ ESPECIAL: EL FAKE, MINIPUT 2014

Al MINIPUT, al llarg de les seves vint edicions, s’han passat uns quants programes que es basaven en la noció de fake (falsificació, fals documental, total o parcial). Alguns són experiments morals o sociològics, com El joc de la mort (2011), The Tourist Trap (1999) o Bye Bye Belgium (2007); d’altres pretenen conscienciar a la població sobre alguns assumptes d’interès públic, com The Big Donnor Show (2007) o Come on Down and Out (1994); d’altres posen en evidència els errors del sistema, com Basta! (2012), Brass Eye (1998) o Let’s Make a Baby (2007); i, en ocasions, trobem mers divertimentos, experiments audiovisuals de caràcter més lúdic com The Truth about Marika (2008) o Faking it (2007).
A aquests exemples hauríem de sumar-hi tots els grans fakes de la història del cinema que comencen amb les recreacions de Méliès (La coronació d’Eduard VII), passant per tots els artefactes d’Orson Welles (des de La Guerra dels Mons fins a F for Fake); alguns documentals del British Documentary Movement, per The War Game de Peter Watkins (una ficció que va guanyar l’Oscar al millor documental), Mondo Cane, fins a arribar a alguns clàssics dels anys vuitanta i noranta com UFO Abduction/ The McPherson Tape, Man Bites Dog, This is Spinal Tap o The Blair Witch Project. Malgrat la llista és llarga, la televisió continua sent un artefacte creador de realitat(s) i de veritat(s).
Així ho van patir l’equip que hi havia al darrere d’El Camaleó (1991), un fals documental que anunciava un (fals) cop d’estat a l’URSS i la mort de Mijail Gorvachov. El director de programe Joan Ramon Mainat va ser cesat i alguns dels implicats en el programa van ser destituïts. Més de vint anys després, Jordi Évole va utilitzar també el fake en un Salvados dedicat al 23-F creant, de nou, escàndol públic en donar a entendre que el 23-F, havia estat un muntatge cinematogràfic, aquest cop reforçat per l’efecte multiplicador de les xarxes socials. En aquesta sessió especial volem convidar els seus protagonistes per parlar de les seves experiències i plantejar qüestions sobre la funció de la televisió de servei públic.
Convidats: Jordi Évole (Salvados), Miguel Ángel Martín (realitzador d’El Camaleó, investigador d’apps i neurologia) i Manuel Delgado (guionista d’El Camaleó, antropòleg i activista)
Modera: Ingrid Guardiola (UPF, UdG)

Fila zero: Jordi Balló, Andrés Hispano, Fernando de Felipe
Hora de projecció: 19.45h
Lloc de projecció: Teatre CCCB
Dia de projecció: dissabte 29 de novembre caste

SESIÓN ESPECIAL: EL FAKE
En el MINIPUT, a lo largo de sus veinte ediciones, se han pasado unos cuantos programas que se basaban en la noción de fake (falsificación, falso documental, total o parcial). Algunos son experimentos morales o sociológicos como Le jeu de la mort (2011), The Tourist Trap (1999) o Bye Bye Belgium (2007); otros permiten concienciar a la población sobre algunos asuntos de interés público, como The Big Donnor Show (2007) o Come on Down and Out (1994); otros ponen en evidencia los errores del sistema, como ¡Basta! (2012), Brass Eye (1998) o Let’s Make a Baby (2007): y, en otras ocasiones, encontramos simples divertimentos, experimentos audiovisuales de carácter más lúdico como The Truth about Marika (2008) o Faking it (2007).
A estos ejemplos tendríamos que sumar todos los grandes fakes de la historia del cine que empiezan con las recreaciones de Méliès (La coronació d’Eduard VII), pasando por todos los artefactos de Orson Welles (desde La Guerra de los Mundos hasta F for Fake), algunos documentales del British Documentary Movement, como por ejemplo  The War Game de Peter Watkins (una ficción que ganó el Oscar al mejor documental), o Mondo Cane hasta llegar a algunos clásicos de los años ochenta y noventa como UFO Abduction/ The McPherson Tape, Man Bites Dog, This is Spinal Tap o The Blair Witch Project.
A pesar de que la lista es larga, la televisión sigue siendo un artefacto creador de realidades y verdades. Así lo sufrió el equipo que había detrás de El Camaleó (1991), un falso documental que anunciaba un (falso) golpe de estado en la URSS y la muerte de Mijail Gorvachov. El director de programas Joan Ramon Mainat fue cesado y algunos de los implicados en el programa fueron destituidos. Más de veinte años después Jordi Évole utilizó también el fake en un Salvados dedicado al 23-F creando, de nuevo, escándalo público al dar a entender que el 23-F había sido un montaje cinematográfico, esta vez reforzado por el efecto multiplicador de las redes sociales. En esta sesión especial queremos invitar a sus protagonistas para hablar de sus experiencias y plantear cuestiones sobre la función de la televisión como servicio público.
Invitados: Jordi Évole (director y presentador de Salvados), Miguel Ángel Martín (realizador de El Camaleó, investigador de apps y neurología) y Manuel Delgado (guionista de El Camaleó, antropólogo y activista)
Modera: Ingrid Guardiola (UPF, UdG)
Fila cero: Jordi Balló, Andrés Hispano, Fernando de Felipe
Hora de proyección: 19.45h
Lugar de proyección: Teatro CCCB
Día de proyección: sábado 29 de noviembre 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada